ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN $650 KHI ĐĂNG KÍ TRẠI HÈ QUỐC TẾ TẠI CGCAMPS Xem ngay

LỊCH TRÌNH KHÓA TRẠI HÈ SINGAPORE THÁNG 6/2018

Ngày đăng: 27/03/2018 10:05 Sáng

LỊCH TRÌNH KHÓA TRẠI HÈ SINGAPORE THÁNG 6/2018

GROUP: 11 JUNE TO 22 JUNE  
Week 1 Mon Tue Wed Thu Fri
0845h – 0945h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
0945h – 1045h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
           
1100h – 1200h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
1200h – 1300h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
           
1400h – 1500h Swimming/ Học Bơi Charcoal sketching/ Học vẽ phác họa bằng than củi Hort Park/ Thế giới thực vật tại HortPark Cookies making/Học làm bánh cookies Geylang Serai/Tham quan khu phố Geylang Serai
1500h – 1600h Swimming/ Học Bơi Charcoal sketching/ Học vẽ phác họa bằng than củi Hort Park/ Thế giới thực vật tại HortPark Cookies making/Học làm bánh cookies Geylang Serai/Tham quan khu phố Geylang Serai
           
1600h – 1700h Swimming/ Học Bơi Charcoal sketching/ Học vẽ phác họa bằng than củi Hort Park/ Thế giới thực vật tại HortPark Cookies making/Học làm bánh cookies Geylang Serai/Tham quan khu phố Geylang Serai
1700h – 1730h Swimming/ Học Bơi Charcoal sketching/ Học vẽ phác họa bằng than củi Hort Park/ Thế giới thực vật tại HortPark Cookies making/Học làm bánh cookies Geylang Serai/Tham quan khu phố Geylang Serai
           
Week 2 Mon Tue Wed Thu Fri
0845h – 0945h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
0945h – 1045h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
           
1100h – 1200h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
1200h – 1300h English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh English /Tiếng Anh
           
1400h – 1500h Ultimate Frisbee /Ném đĩa bay Graphite and Pen illustration/ Học vẽ phác thảo chì Science Centre/Khám phá trung tâm khoa học Short crust pastry / Học làm bánh Chinatown Amazing Race/Thăm quan khu người Hoa
1500h – 1600h Ultimate Frisbee /Ném đĩa bay Graphite and Pen illustration/ Học vẽ phác thảo chì Science Centre/Khám phá trung tâm khoa học Short crust pastry / Học làm bánh Chinatown Amazing Race/Thăm quan khu người Hoa
           
1600h – 1700h Ultimate Frisbee /Ném đĩa bay Graphite and Pen illustration/ Học vẽ phác thảo chì Science Centre/Khám phá trung tâm khoa học Short crust pastry / Học làm bánh Chinatown Amazing Race/Thăm quan khu người Hoa
1700h – 1730h Ultimate Frisbee /Ném đĩa bay Graphite and Pen illustration/ Học vẽ phác thảo chì Science Centre/Khám phá trung tâm khoa học Short crust pastry / Học làm bánh Chinatown Amazing Race/Thăm quan khu người Hoa
18:00 – 20:00h     Science Centre/Khám phá trung tâm khoa học   Campfire
Bài viết liên quan